• Et Mongols-medlem må fortsette sitte i varetekt. FOTO: Faksimile fra Mongols Europas nettside

Mongolsmedlem fortsatt i varetekt

Kristiansand tingrett har forlenget varetektsfengslingen av en 30 år gammel mann, som er medlem av motorsykkelklubben Mongols.