• LITEN STABEL: Slik så pc-stabelen ut etter at to klasser ved Blomdalen ungdomsskole hadde levert inn sine maskiner i juni. Nå har langt flere levert inn pc-ene, men fortsatt er skolene 27 maskiner i minus. FOTO: Hanne Christine Bor

Truer med erstatningskrav

Foresatte får en siste mulighet til å levere de 27 siste pcene elevene har disponert på ungdomstrinnet. Ellers kommer erstatningskravet.