Deler av denne hagen raste ut, tok med seg vegetasjon og sperret inne bonden i bunnen av skråninga. Boden på bildet var sikret med ei stropp og ble stående slik etter raset, men da kommunen fjernet stroppa raste den ned i skråninga. Det var ikke dagens eier som hadde anlagt hagen og bua, som delvis sto på en tredjemanns grunn. Deler av denne hagen raste ut, tok med seg vegetasjon og sperret inne bonden i bunnen av skråninga. Boden på bildet var sikret med ei stropp og ble stående slik etter raset, men da kommunen fjernet stroppa raste den ned i skråninga. Det var ikke dagens eier som hadde anlagt hagen og bua, som delvis sto på en tredjemanns grunn.

Bonden saksøkte naboen etter ras, men tapte