Både den nye Varodd­brua og Haumyr­heitun­nelen er forsinket

Den nye Varoddbrua, med gang- og sykkelveibroa montert på sida, til høyre i bildet. Biltrafikken østover går gjennom Haumyrheitunnelen, mens trafikken vestover går via en midlertidig omkjøringsvei og videre på betongbroa fra 1994. Foto Kjetil Samuelsen