Dette er en tidlig illustrasjon av boligprosjektet. Det skal få adkomst via rundkjøringen på dagens E 39.  Tangvall ligger til høyre for bildekanten. Dette er en tidlig illustrasjon av boligprosjektet. Det skal få adkomst via rundkjøringen på dagens E 39. Tangvall ligger til høyre for bildekanten. Foto: Trollvegg Arkitektstudio

Vil respektere gamle Søgne - sier ja til 200 boliger