Overlege og leder for kirurgisk avdeling i Flekkefjord, Marcus Gürgen, mente det var ukollegialt og uakseptabelt da to avdelingsledere ved sykehuset i Kristiansand i fjor høst mente at akutt gastrokirurgi ikke burde utføres i Flekkefjord, men overføres til Kristiansand. Foto: Torbjørn Witzøe
Klinikksjef Geir Bøhler ved kirurgisk klinikk på SØrlandet sykehus har satt foten ned, og stanser alle akutte bukoperasjoner ved sykehuset i Flekkefjord. De skal nå utføres i Kristiansand. Foto: Jon Anders Skau

— Vi hadde et nytt tilfelle av en pasient med komplikasjoner denne uka, det var utløsende årsak til at vi nå stanser dette med øyeblikkelig virkning, sier klinikksjef Geir Bøhler ved kirurgisk klinikk.

Hele fredagen har han tilbrakt i Flekkefjord for å informere de ansatte om beslutningen, og diskutere veien videre. Han oppfattet at de ansatte tok dette på alvor.

Flere saker

I over to år har kvalitetsrådet ved sykehuset hatt et spesielt søkelys på akutt gastrokirurgi (operasjoner i buken) i Flekkefjord. Rådet har behandlet flere saker hvor det er konstatert både feil i vurderinger før operasjoner, og feil under selve operasjonen.

— Det har oppstått komplikasjoner som lekkasjer fra tarmskjøt, og infeksjoner, sier Bøhler.

— Og infeksjoner i buken kan være livstruende?

— Ja det er riktig, sier Bøhler.

Komplikasjoner

Han anslår at tre-fire pasienter har fått komplikasjoner det siste året. 1. halvår 2014 ble det operert totalt 71 pasienter på 26 uker som øyeblikkelig hjelp. Dette er for få operasjoner til at legene får tilstrekkelig erfaring.

Dessuten mangler de spesialutdanning innen gastrokirugi.

Dette pekte avdelingsleder Øystein Berg ved ortopedisk avdeling i Kristiansand på, i en høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 i fjor høst:

«På bakgrunn av manglende kunnskap og svakt kirurgisk håndverk har det vært behov for reoperasjoner med et varig unødvendig dårlig resultat til følge», skrev Berg og viste til flere saker.

Større risiko

Også avdelingsleder ved kirurgisk klinikk i Kristiansand, Ole Tysland pekte på problemet i sin høringsuttalelse:

«En pasient med vondt i magen kan f. eks risikere å bli operert av en urolog som på langt nær har den kunnskap og erfaring som en grenspesialist i gastrokirurgi har. Dette gjør at det er større risiko for at behandlingen blir suboptimal og at det oppstår komplikasjoner.«

Dette forårsaket voldsomme reaksjoner i Flekkefjord, og i et brev undertegnet blant annet avdelingsleder Marcus Gürgen i Flekkefjord, står følgende:

Usaklig kritikk

«Måten Tysland og Berg uttaler seg på i offentlig høring bærer imidlertid tydelig preg av dårlig kollegial respekt. En hel gruppe kirurger og ortopeder utsettes for usaklig kritikk i forhold til kvaliteten de leverer. Å bruke disse sakene mot oss i det offentlige er ukollegialt og uakseptabelt.»

Etter de høringsuttalelsene har sykehuset gjort en grundig gjennomgang av aviksmeldinger, som skrives hver gang noe går galt.

Bøhler understreker at det ikke er avdekket at enkeltpersoner har gjort noe galt, men at organiseringen og systemet er for dårlig til at det er forsvarlig å fortsette med akutte operasjoner. Dessuten pålegges nå legene i Flekkefjord å alltid konferere med spesialistene i Kristiansand når det gjelder gastrokirurgi.

— Dette er svært avansert kirurgi med høy risiko for komplikasjoner, sier Bøhler.

Alle pasienter som har fått komplikasjoner er blitt kontaktet og meldt inn som pasientskadesaker til Norsk pasientskadeerstatning.

Avdelingsleder Marcus Gürgen har ikke svart på henvendelser fra Fædrelandsvennen fredag.