• Det vanligste brannforløpet er at det blir ekstremt varmt på platetoppen ved tørrkoking. FOTO: Silje Marie Hatlestad/Bergen brannvesen

Komfyren er en brannfelle

Komfyren er den største enkeltårsaken til brann i hjemmet, ifølge branningeniør.