• Vidar Kleppe vil ha redegjørelse om firmaet som malte Kilden, og som er avslørt å tilhøre et kriminelt nettverk. FOTO: LARS HOLLERUD

Mulig gransking av anbudsregler

At er kriminelt nettverk-firma var med på å bygge Kilden, opprører Vidar Kleppe, som leder kontrollutvalgene både i Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune.