• Ole Lunde viser her byutviklingsstyret rundt i Sport og moro-senteret han har i den gamle postterminalen i Skibåsen, under en befaring i fjor høst. «Det strider mot god rettsoppfatning at en kommune går i mot alle grunneiernes ønsker, den private eiendomsretten, overordnede planer og løper ærend for konkurrerende gårdeiere.» påpeker han i et ferskt brev til kommunen. FOTO: Vegard Damsgaard

Krever full stopp i Sørlandsparken

Eiendomsinvestor Ole Lunde hevder kommunen overkjører grunneierne i Sørlandsparken.