• Andrea Osk Kristofersdottir gråter når hun snakker om sin "BFF" (Best Friends Forever) Shaimaa, som hun var sammen med hver dag. Her er hun hjemme hos Alvilde Egeberg Bondkall (til h.) sammen med Malene Glåmen. FOTO: Håvard Bjelland

Tomrommet etter Shaimaa

De er små og har ingen rett til å være her. Lengeværende asylbarn etterlater seg likevel en avgrunn når de blir hentet.