• Allerede i dag har politiet mulighet til å overvåke, avlytte og blokkere mobilnettet. Men myndighetene vil ikke gi ut statistikk for hvor mye muligheten er brukt siden innføringen i juni 2013. Illustrasjonsfoto. FOTO: Monica Strømdahl

Norske myndigheter nekter å svare på hvor ofte de bruker falske basestasjoner

En lovendring som skal gjøre det lettere for politiet å overvåke mobiltrafikk er på vei – uten at myndighetene vil svare på hvor mye slik overvåking foregår i dag.