Politiloggen 25. november

Vedtyv tatt på fersk gjerning.