• Jan Olav Olsen. FOTO: Ole Llillesvangstu

Diskuterte saken før ansettelsen

Leder av bispedømmerådet visste om Reinertsens standpunkt, og mener prestene selv hadde ansvar for å finne ut hva kandidatene står for før de stemte.