• Skissen viser enden av gågata i syd, forbi herredshuset til høyre. Til venstre er vannfontenene som er tegnet inn. FOTO: Trollvegg Arkitektstudio AS

Sjekk arkitektens ideer for gågata

Nye idéskisser viser mulighetene som finnes for renoveringen av nedre del av gågata i Vennesla.