• Rektor ved Mandal videregående skole, Oddvar Haaland, har hatt en vanskelig uke sammen med sine elever etter drapet. Her står han bak skolen der det er laget et minnested for avdøde Joakim Ophaug Røksland. FOTO: Jarle R. Martinsen

- Elevene har omsorg for begge to

Rektor Oddvar Haaland ved Mandal videregående skole har sammen med sine elever hatt noen vanskelige dager etter drapet.