Songdølene topper telefonlevering av selvangivelsen