Ivelands kommunevåpen er i grønt en skråstilt sølvhammer. Direktør ved Vest-Agder Fylkesmuseum Jan H. Munksgaard minner om at kommunen er kjent for sin berggrunn med forekomster av feltspat og kvarts. — Det finnes en hel del sjeldne mineraler i kommunen. Blant dem hører thortveititt som er oppkalt etter ivelendingen Olaus Thortveit, sier Munskgaard.- Mange norske og utenlandske geologer kommer derfor til kommunen for å undersøke mineralforekomstene. Hammeren på våpenet er til bruk for geologene i deres arbeid, opplyser han. Den grønne fargen forteller at Iveland er en skog- og jordbrukskommune. Våpenet ble godkjent i 1987 og er tegnet av Ulf Skauge.