Kjørte med 2,74 i promille

En kristiansander er dømt til 110 dagers fengsel for fyllekjøring.