Doktor Olsen håper at miraklenes tid ikke er forbi