• Fylkesordfører i Vest-Agder, Terje Damman, og ordfører i Kristiansand, Harald Furre (begge Høyre), signerte tirsdag regionens forslag til bymiljøavtale. Nå starter forhandlingene med staten. I bakgrunnen sitter Venneslas ordfører Torhild Bransdal (KrF) som også sitter i styringsgruppa for bymiljøavtalen. FOTO: Kjetil Reite

Varsler nye bomsatser fra høsten 2019

Lokalpolitikerne er endelig blitt enige om den nye bymiljøavtalen. Men det vil trolig ta over to år før bomsatsene øker og de nye bomstasjonene blir bygd.