Erna Solberg i Søgne: – Skal enhver kommune ha veto?

foto