– Har aldri hatt dårli­gere økono­miske utsikter enn nå