Vil undersøke om premiering av elever er lovlig

foto