Russ på Tangen videregående skole synes livsmestring på timeplanen er et godt tiltak. Fra venstre: Daniel Horsgård Iversen, innsamlingsleder for Tangen-russen, russepresident Ingeborg Lunde Frøysaa og visepresident William Justnæs. Russ på Tangen videregående skole synes livsmestring på timeplanen er et godt tiltak. Fra venstre: Daniel Horsgård Iversen, innsamlingsleder for Tangen-russen, russepresident Ingeborg Lunde Frøysaa og visepresident William Justnæs. Foto: Reidar Kollstad

Setter livsmestring på timeplanen