Mottak legges ned - 125 asylsøkere kan bli flyttet

foto