• I 2015 ble det desentraliserte asylmottaket i Kristiansand kraftig utvidet i forbindelse med flyktningstrømmen. Nå legges de ordinære plassene ned. Det blir kun plasser igjen i integreringsmottaket. FOTO: Kjetil Reite

Mottak legges ned - 125 asylsøkere kan bli flyttet

På grunn av den sterke nedgangen i antall asylsøkere, stenges asylmottaket som Kristiansand kommune driver. Opptil 125 asylsøkere må flytte.