• LEVENDE HISTORIER: Ivar Skippervold har i mange år skrevet og spilt inn barnesanger fra eget lydstudio i Lillesand. Nå slippes samleboksen "Historier som lever", 10 cd-er med bibelske syngespill. FOTO: Siril Aartun

Kirkemusikkens Torbjørn Egner

Ivar Skippervold blir omtalt som kirkemusikkens Torbjørn Egner og har i over 30 år underholdt barn med sang, musikk og drama. Med fengende melodier og tekster fra Bibelen er syngespillene hans svært populære, og gis nå ut som en samleboks med 10 cd-er.