• LANG KØ: Regjeringen har gjort det klart at de vil bevilge penger til første del av strekningen Kristiansand - Søgne. Når det blir firefeltsvei den siste delen fra Breimyr til Søgne er fremdeles usikkert. FOTO: Kjartan Bjelland

Ingen firefeltsplaner før 2028

I dagens planer blir det ikke firefeltsvei til Søgne før i 2028. Nå pågår en hard, politisk kamp for å få penger til veien allerede innen fire år.