SLITER: Rådmann i Mandal Knut Sæther har opplevd en kontinuerlig kriseøkonomi helt siden han begynte i stillingen i 2010. Nå ber han om fullmakt fra bystyret for å ta opp kassekreditt på inntil 100 millioner kroner. SLITER: Rådmann i Mandal Knut Sæther har opplevd en kontinuerlig kriseøkonomi helt siden han begynte i stillingen i 2010. Nå ber han om fullmakt fra bystyret for å ta opp kassekreditt på inntil 100 millioner kroner. Foto: Jarle R. Martinsen

- Rådmannen skaper unødig frykt

Mandalsrådmann Knut Sæther trenger fullmakt for å ta opp et kriselån på inntil 100 millioner kroner for å blant annet sikre lønn til de ansatte.

M ANDAL: – Rådmannen skaper unødig frykt overfor de som jobber i kommunen. De vil jo ikke sitte uten lønn, sier gruppeleder for Høyre i bystyret, Sven Seljom (bildet under).

Men det er akkurat det som kan skje om Sæther ikke får ta opp et kassakredittlån.

– Vår likviditetssituasjon er svært bekymringsfull. Pengene vi har på bok, er stort sett ubrukte lånemidler som er låst til allerede vedtatte investeringer. Når disse pengene er brukt opp, har vi lite igjen til løpende driftsutgifter, sier Sæther.

seljom.jpg

Månedlig betaler kommunen ut 50-60 millioner kroner i lønn til sine ansatte.

– Sykdomstegn

– Seljom mener du skaper frykt?

– Han står jo fritt i å mene det han vil. Min rett og plikt er å orientere politikerne om situasjonen og hvilke løsninger jeg ser for meg, sier Sæther.

Men at han nå ber om å få ta opp kassakreditt er ikke en lett avgjørelse.

— Jeg ser på det som et sykdomstegn, sier Sæther.

Flere grunner

Det er flere grunner til uføret som bare blir verre og verre for Mandal kommune:

  • Sykehjemmet har et merforbruk på 4,4 millioner kroner. I tillegg har inntekter for 1,1 millioner kroner falt bort fordi det står tomme pasientsenger.
  • Barnehageetaten trenger 4,5 millioner kroner mer til tilskudd til de private barnehagene.
  • Teknisk drift fikk et overforbruk på vinterbudsjettet på 1,2 millioner kroner.
  • Barnevernet Sør trenger økte rammer på 1,8 millioner kroner i 2013. * Kommunen får 1,2 millioner kroner i mindre utbytte fra Agder Energi.

— Alle reelle budsjettreserver er brukt opp, og det er behov for flere sparetiltak som kan ramme tjenestetilbudet og de ansatte, sier Sæther.Han vil ikke foreslå eiendomsskatt i denne omgang, men at det kan bli aktuelt å komme tilbake til ved budsjettbehandlingen til høsten. Det vil gi kommunen 30-35 millioner kroner i ekstrainntekter neste år.

Bør være forsiktig

Seljom mener det er helt greit at rådmannen får full makt til å ta opp kassakreditt.

— Men jeg vil gjerne vite hvor tallet 100 millioner kroner kommer fra. Vi bør få et likviditetsbudsjett, sier Seljom.Han mener rådmannen skal være en forsiktig mann og veie sine ord for ikke å skape uro hos folk og ansatte.

— Jeg mener Mandal kommune ikke er fattig. Det finnes mange løsninger som også han er forpliktet til å vurdere, sier Seljom.

Ikke konkludert

Gruppeleder for Ap, Åse Lill Kimestad, sier de ikke har konkludert med om rådmannen bør få lånefullmakten.

— Men jeg er helt enig med Sæther i at situasjonen er svært vanskelig og som vi sammen må løse, sier hun.

- Mandal gjør som de vil

Rådmannen og politikerne i Mandal gjør som de vil med økonomien, ifølge fylkesmannen i Vest-Agder.

— Selvråderetten til kommunene står sterkt. Derfor verken kan eller vil vi gripe inn, sier seniorrådgiver i samfunnsavdelingen hos fylkesmannen i Vest-Agder Lene Holtskog (bildet under).

lene holtskog.jpg

Hun sier likevel at de er bekymret for økonomien til Mandal kommune og ber derfor om å bli holdt orientert om utviklingen.Den eneste muligheten til å reagere for fylkesmannen, er dersom en kommune ikke gir de lovpålagte tjenestene til sine innbyggere. — Da kan vi gjøre et enkeltvedtak om at en kommune må få orden på dette, sier Holtskog.

Hun sier at det er uaktuelt for en fylkesmann å pålegge Mandal å innføre eiendomsskatt for å få orden på økonomien.

— Det er noe de selv må finne ut av, sier Holtskog.