• I JOBB: Egil Salvesen har dysleksi, men gjør kjempenytte for seg i Lindesnes kommune. Her med å tømme søppel i bussbua ved rådhuset. Nå er kommunen med i et nasjonalt jobbeprosjekt for personer med utfordringer. FOTO: Jarle R. Martinsen

Dysleksi ingen hindring!

Egil Salvesen har dysleksi, men det er slett ikke til hinder for at Lindesnes kommune mer enn gjerne vil ha ham i sin stab.