• Den gamle delen av Sørlandet sykehus i Kristiansand, der det når er psykiatrisk avdeling, er blant bygningene Riksantikvaren nå har fredet. FOTO: Lars Hoen, arkivfoto

Landsomfattende fredning av sykehusanlegg

Riksantikvaren har helt eller delvis fredet ikke mindre enn 200 eiendommer ved 42 sykehus spredt over hele landet. Det skjer samme år som vår høyeste vernemyndighet fyller 100 år.