De sykeste får mest ut av terapi

Blir folk egentlig friskere av å gå i psykoterapi – og hvor lenge må man holde på for å få effekt? Forskerne har fulgt 370 pasienter gjennom behandlingen. De dårligste pasientene hadde best resultat av psykoterapi, viser resultatene.