• KOMPROMISS: Aufs Emma Martinovic mener fylkespartiet har kommet fram til et godt kompromiss angående asylbarnas fremtid i Norge. FOTO: LARS HOEN

Ber om raskere retur av asylsøkere

Vest-Agder Ap ønsker bedre og raskere retur av asylsøkere for å unngå at barn får for sterk tilknytning til Norge.