• Til støtte for Sørlandet Sykehus Arendal, og i protest mot flyttingen av kargirurgien til Kristiansand, tar arendalittene til gatene med fakler i 2004. FOTO: BIRGER RINGSETH

Sørlandet konfliktsykehus

De siste ti årene har vært preget av en lang rekke konflikter og krangler. Her er noen av dem.