Betaler mobilmaster selv

De fem kommunene i Lindesnes-regionen vil selv ta regningen for å bygge mobilmaster. De vil ikke vente på full dekning en gang i framtiden.