Tapte alt på E 18

Sørlendingene fikk sin E 18 med fire felt. Reinhold Meister tapte alt han eide.