• Eksempel på det som blir de minst viktige og sist prioriterte fylkesveiene i Vest-Agder. Her er fylkesvei 403 fra Vennesla mot Iveland og 405 mot Vatnestrøm-. FOTO: Odd-Inge Rønning Uleberg

Bor du ved en viktig eller uviktig vei?

De 2064,5 kilometerne med fylkesvei i Vest-Agders fylkesveier deles nå inn i viktig og mindre viktig. Inndelingen vil avgjøre hvor vedlikeholdsmidlene skal gå i fremtiden. Sjekk om din vei er viktig.