• Det ble trangt om plassen da kontrollutvalget skulle behandle tannlege-saken på dette møterommet i Hotell Norge torsdag. Fra venstre: fylkesordfører Terje Damman (H), personalsjef Odd Joar Swensson, juridisk rådgiver Arthur Tveiten, utvalgsmedlem Erik Müller (SV), utvalgsmedlem Irene Solli (KrF), utvalgsmedlem Arild Birkenes (Frp), utvalgsleder Vidar Kleppe (Dem), sekretær Steinar johansen, utvalgsmedlem Marianne Tovsen (H), fylkesrevisor Terje Osnes, forvaltningsrevisor Alexander Etsy Jensen og fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen. FOTO: Erling S. Hægeland

Beklaget saksbehandlingen Sundtoft var ansvarlig for

"Meget kritikkverdig" er kontrollutvalgets enstemmige dom over Vest-Agder fylkeskommunes saksbehandling mot en tannlege. MIljøvernminister Tine Sundtoft var fylkesrådmann da feilene skjedde.