• VARSEL OM PÅLEGG: Arbeidstilsynet var ikke fornøyde med tilstanden på damanlegget i Bykle. FOTO: Agder Energi

Fikk varsel om pålegg

Løs stein, usikrede veier og manglende vernetøy var blant funnene Arbeidstilsynet gjorde på damanlegget i Bykle.