• HENTER TALL: Førstekonsulent Tom Sverre Sørsvann hentet fredag inn telleapparatene som skal gi svar på om den nye bomstasjonen i Lillesand har påvirket trafikkmønsteret. FOTO: Hans Jacob Brekke

Dropper bilister nye E 18 for å unngå bommen?

Statens vegvesen har telt alle biler mellom Lillesand og Kristiansand i én måned for å få svar.