• FIRE TIMER: Tillatt parkeringstid på Kollers jorde halveres frem mot sommeren. Dette skal gjøre at folk som arbeider i sentrum ikke beslaglegger plassene. FOTO: Hans Jacob Brekke

Kutter langtidsparkering

Sommergjester får flere parkeringsplasser i sentrum. Fastboende må gå lenger.