• 50 METER HØY DEMNING: Ned i Sarvsjuvet, kloss inntil riksvei 9 i Bykle, skal det reises en 50 meter høy betongdemning. Det skal gå kjørevei over demningen til blant annet nytt byggefelt i Stavenes, i lia til venstre for kjerreveien på bildet. FOTO: JOHS. BJØRKELI

Gigantutbyggingen i Setesdal har startet

Nå høres motorsager i skogliene ved Stavenes i Bykle, i Bjørnarådalen på kommunegrensen mellom Valle og Bykle og i liene vest for Rysstad i Valle.