• Pål Hodne og Frank Brandsdal fra Nærmiljøutvalget på Mosby sammen med Olaf Haugen fra skolestyret i Ytre Torridal og Helge Syvertsen fra aksjonsgruppa på Hommeren, legger fram sine syn for politikerne i saken om lokalisering av barneskolen. FOTO: Jan Oddvar Eide

Mosbys skjebne kan avgjøres tirsdag

Mandag kveld diskuterer de politiske partiene om Mosby eller Hommeren i Ytre Torridal skal få barneskolen i bygda.