• EID AV FOLKET: – Kapellet er eid av Justøyas innbyggere, og det er slik vi vil ha det, sier fra venstre Øystein Børresen, Lars Bjørn Engemyr og Anders Thomassen. FOTO: Jostein Blokhus

Med hjerte for kapellet

Justøy kapell er øyfolkets egen eiendom. Og de passer godt på sitt gudshus. De vasker vinduer, pusser messing og maler fasaden når den blir for slitt.