• transformator3.jpg FOTO: Torgeir Strandberg

4000 uten strøm i Søgne

Strømbrudd skyldes hærverk ved trafostasjon.