• PILOTKOMMUNE: Helse- og sosialdirektør Lars Dahlen vil at Kristiansand skal bli pilotkommune når samhandlingsreformen skal utvides til å omfatte psykisk syke. Departementet sier de vil vurdere det. FOTO: Reidar Kollstad

Frykter at psykisk syke blir forsømt

Helse— og sosialdirektør Lars Dahlen advarer mot konsekvensene når samhandlingsreformen skal utvides til å gjelde rus og psykiatri.