• UTSLIPP: Det er spor etter mange grunnstoffer i råvarene som brukes i produksjonen hos Glencore Nikkelverk i Kristiansand, blant annet små mengder uran. Statens Strålevern behandler en søknad om å få slippe ut inntil 200 kilo uran i Byfjorden årlig. FOTO: Kjartan Bjelland

Uran-utslipp i Byfjorden på høring

Nikkelverket i Kristiansand bad før jul om å få slippe ut inntil 200 kilo uran i Byfjorden i Kristiansand. Statens Strålevern sender saken på høring i høst.