Arendal versting på svingdørspasienter

Arendal kommune er blant verstingene i antall eldre svingdørspasienter Norge. Sørlandet sykehus Kristiansand er blant de beste.