Asylsøkere får lov til å bli værende i kommunen

foto