• Stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad (t.v.), Hans Fredrik Grøvan og Torhild Bransdal er strategisk plassert i vippeposisjon på Stortinget ettersom ingen av blokkene har flertall. – Det gir oss store muligheter, men krever mot og dyktighet, sier Bransdal. FOTO: Siv Dolmen

KrFs mektige treenighet kan avgjøre Ernas skjebne

Tre KrF-ere fra Sørlandet utgjør nå et maktpolitisk tyngdepunkt på Stortinget. De fleste viktige veivalg krever velsignelse fra Kjell Ingolf Ropstad (32), Hans Fredrik Grøvan (63) og Torhild Bransdal (61).